0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید

دوره آموزشی آزمون آیلتس

What is IELTS?

The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular high-stakes English language proficiency test for study, work and migration with more than two million tests taken in the past year.
IELTS results are recognised by more than 10,000 organisations, including educational institutions, employers, professional associations and governments, in 135 countries around the world.
 IELTS test content is developed by an international team of experts and undergoes extensive research to ensure the test remains fair and unbiased for any candidate regardless of nationality, background, gender, lifestyle or location.
You can take IELTS Academic or IELTS General Training, depending on the organisation you are applying to and your plans for the future.

آیِلتس چیست؟

آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است. در سال پیش دو میلیون آزمون آیلتس برگزار شده است.

شرکت در آزمون آیلتس راهگشای فرصت های بسیاری است. مدرک آیلتس برای زندگی، تحصیل و کار در ۱۳۵ کشور جهان به کار می آید. بیش از ۸۰۰۰ سازمان، شامل موسسات دولتی، آموزشی و شغلی - از جمله بیش از ۳۰۰۰ موسسه و دوره آموزشی در ایالات متحده آمریکا - پذیرای مدرک آیلتس هستند. همچنین مدرک آیلتس در کشورهایی که در امور مهاجرین از آن استفاده می کنند، تنها مدرک مورد قبول برای مهاجرت به حساب می آید.

آزمون آیلتس طراحی شده است تا به شما کمک کند از زبان انگلیسی در زندگی جدید خود خارج از ایران استفاده کنید. در زمانی کمتر از سه ساعت، این آزمون مهارت‌های شما را در گوش دادن، خواندن، نوشتن و مکالمه می سنجد. بهترین روش برای سنجش مهارت‌های مکالمه، صحبت رو در روست و آیلتس یکی از شناخته‌شده‌ترین آزمون‌هایی است که از روش مکالمه رو در رو برای سنجش مهارت‌های ارتباطی استفاده می کند.

این آزمون که توسط متخصصین آزمون های زبان  در سرتاسر جهان طراحی شده، به شما تصویری دقیق و عادلانه از مهارت های زبان انگلیسی تان می دهد.

آیلتس در مصاحبه آزمون دکترا امتیاز محسوب می شود و کسانی که در رقابتهای تنگاتنگ دکترا شرکت می کنند بهتر است این آزمون را به عنوان امتیازی در رزومه ی خود داشته باشند