0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید

دوره های مکالمه زبان انگلیسی

کلاس های مکالمه ی انگلیسی
Speak Now is a four-level speaking course which develops students' communication skills both in and out of the classroom
 Every activity in Speak Now includes a speaking component. Video activities are integrated every four lessons, providing real-life language models for students.
Speak Now can also be expanded into a four-skills course through extra activities available in the Workbook and on iTools. The Multi-Skill Bonus Pack, available on Speak Now iTools, features targeted activities across every skill area.

دوره آموزش زبان Speak Now یکی از موثرترین دوره های مختص آموزش مکالمه می باشد که توسط انتشارات آکسفورد Oxford منتشر شده و نویسنده آن Jack C.Richards می باشد.
این دوره آموزشی در چهار سطح از سطح آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته تنظیم شده است.
این کتاب ها شامل 4 سطح می باشند که در طی 6 ترم (دوره ی یک ساله) آموزش داده می شوند. کتاب های Speak Now در جهت تقویت توانایی های ارتباطی یعنی Listening و Speaking شما در نظر گرفته شده اند.