0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید

آیلتس یا تافل؟

بسیاری از متقاضیان شرکت در آزمونهای بین المللی این پرسش را دارند که آیا آیلتس آسانتر است یا تافل؟ در جواب باید بگوییم که این پرسش نادرست است. ساده بودن یا دشوار بودن آزمون از یک آزمون دهنده به دیگری متفاوت است. با این حال میتوان با توجه به مهارتهای گوناگون این دو آزمون به شیوه ای که برای سنجش سطح زبان آموز به کار می برند مقایسه ای انجام داد.
اگر در بخش لیسینینگ یا مهارتهای شنیداری مشکل جدی دارید و زمانتان هم برای آزمون کم است شاید بهتر باشد در آزمون تافل شرکت نکنید. دلیل آن هم این است که در تمامی مهارتهای تافل بجز مهارت ریدینگ، بخشهای لیسینیگ یا شنیداری وجود دارند. در صورتیکه در آزمون آیلتس بخشهای لیسینینگ تنها مختص بخش لیسینینگ هستند.
همچنین اگر در بخش اسپیکینگ یا مهارتهای گفتاری ضعیف هستید و از نظر سرعت و زمانبندی در صحبت کردن، خلاصه کردن متون نوشتاری و شنیداری مشکل دارید، تافل برای شما آزمون بسیار دشواری خواهد بود چون تمامی این عوامل در تافل از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درصورتی که در آزمون آیلتس تنها با یک آزمون گیرنده گفتگو خواهید کرد.
اما اگر در بخش واژگان و ریدینگ ضعیف هستید و زمان زیادی هم برای تقویت لغات خود ندارید بهتر است آزمون آیلتس را انتخاب نکنید چراکه متون ریدینگ و واژگان آیلتس به نظر میرسد متنوع تر از تافل باشند.